Zakelijke verhuizingen
     
 

Onze werkzaamheden zijn overgenomen door Jan Hofman Verhuizingen, u wordt doorgeschakeld.

Jan Hofman Transport / Verhuizingen
Schutsluis 6 - 7681 KG Vroomshoop

 
 
 
 
 
Het verhuizen van bedrijfsgoederen betekent vaak een tijdelijke onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden.
Voor u is van belang dat uw personeel zo min mogelijk last heeft van de verhuizing en dat uw organisatie op de
nieuwe lokatie zo snel mogelijk weer operationeel is. Een goede voorbereiding en overleg met alle betrokkenen
zijn hierbij essentieel.

Vooraf wordt in samenspraak met de opdrachtgever het meest passende scenario bepaald. Hiermee wordt de basis
gelegd voor het op te stellen draaiboek. In dit draaiboek met daaraan gekoppeld een tijdsplanning vindt u alle
afspraken duidelijk terug met betrekking tot procedures en de in te zetten mensen en middelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Maak een keuze voor het type zakelijke verhuizing ->
 
 
   
    Site to Edit Website Beheer Systeem